سند خونه ام

در اینجا میتونید اصل سند مالکیت خونه ام رو ببینید. خونه ای که هدیه تولدم هست از طرف دو دوست. دوستایی که قلبی از گل و مهربونی دارند.

مسیحا و احسان عیوضی، فقط میگم ازتون ممنونم.

سند مالکیت

8 امرداد 1389

نظرات